Ook voor vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen kan u bij de TWZ GROEP terecht. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen waarvoor de TWZ GROEP steeds een gepaste oplossing kan bieden.

Solventen

Wat is het?

In de meeste gevallen bestaat dit afval uit lege of bijna lege verpakkingen van verf, lijm, spuitbussen,… Het kan echter ook gaan om afgekeurde volumes van verf, lijm, hars,… of volumes op overschot.

Wat gebeurt ermee?

Wanneer het om een behoorlijk volume van een product in vloeibare vorm gaat, gaat het meestal naar de cementindustrie, waar het wordt ingezet als brandstof voor de ovens. Wanneer het om lege of bijna lege verpakkingen gaat, dan worden ze verwerkt in een unieke installatie op onze site in Antwerpen, namelijk de cryogene shredderinstallatie. De voorbehandeling gebeurt door een shredder waarbij de verpakkingen verhakseld worden. Nadien komt het afval in contact met stikstof van -196 °C waardoor plastic, metaal en verf, lijm en ander afval van elkaar gescheiden kunnen worden. Dit gescheiden afval wordt verder gerecycleerd en/of gevaloriseerd.