Voorbehandeling voor solventrecyclage.

solventrecyclage

Solventen kunnen door middel van destillatie gerecycleerd en hergebruikt worden. Bijvoorbeeld solventen die ingezet worden voor het reinigen van een installatie kunnen na destillatie opnieuw gebruikt worden als reinigingssolvent.

Hierdoor daalt het solventverbruik, wat positief is voor onze ecologische voetafdruk.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.