Talrijke gevaarlijke en brandbare afvalstoffen kunnen niet op de klassieke manier verwerkt worden.

Recyclage van ferro & non – ferro via cryogene shredderinstallatie

Sommige gevaarlijke afvalstoffen zoals verf, siliconen, onderhoudsproducten,.. komen met hun verpakkingen in de afvalstroom terecht. De afvalstof moet dan ook samen met haar verpakking verwerkt worden.

In de cryogene shredderinstallatie wordt allerhande verpakt, gevaarlijk afval op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Spuitbussen, verfpotten, siliconencartouches, vaten, boxen, bidons en potjes met gevaarlijk afval worden in een inerte omgeving (waar geen ontploffings- of brandgevaar is) vermalen tot bankkaartformaat.

Vervolgens worden vaste en vloeibare stoffen van elkaar gescheiden. Het vloeibaar gedeelte wordt verder verwerkt in de solventafdeling. Het eindresultaat van deze verwerking kan ofwel opnieuw gebruikt worden als een solvent ofwel ingezet worden als secundaire brandstof.

Het vaste gedeelte wordt vervolgens met vloeibare stikstof op een temperatuur van -196°C gebracht (= cryogene behandeling). Door het verschil in fysische eigenschappen bij deze extreem lage temperaturen kunnen we een scheiding uitvoeren van vast poeder, ferrometalen, non-ferrometalen (zoals aluminium) en kunststoffen.

Deze substromen kunnen verder gerecycleerd en gevaloriseerd worden.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.