Gevaarlijke eigenschappen van zuren & basen neutraliseren.

Neutralisatie van zuren & basen, Cr 6+ – ontgifting

De reactor (een fysisco-chemische eenheid) is gebouwd om allerhande zuren en basen op een veilige manier te verwerken. Het doel van de reactor is de gevaarlijke eigenschappen van zuren en basen te neutraliseren en polluenten te verwijderen.

Naast het neutraliseren van zuren en basen, wordt de reactor ook gebruikt voor de ontgifting van Cr 6+ – houdende afvalwaters- en zuren.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.