Het ingezamelde afval wordt – letterlijk – onder de loep genomen.

Labo & acceptatie

Iedere site beschikt over een eigen, uitgebreid laboratorium, waaronder GCMS, ICP, XRF,… Het labo is uitgerust voor de analyse van een breed gamma aan stalen: stalen van de klant , processtalen, stalen van aangeleverde vrachten, stalen van afgevoerde vrachten en de emissiestalen.

Bij het opstellen van een offerte komt heel wat kijken. De stalen, afkomstig van (potentiële) klanten worden door het labo geanalyseerd. Aan de hand van de analyseresultaten wordt de verwerkingsmethode bepaald. Hierbij worden onder andere een aantal factoren mee bepaald om de afvalstof zo veilig mogelijk en conform de van toepassing zijnde wetgeving te verwerken. Aan de hand van de gegeven informatie van het labo, kan de commerciële dienst een offerte opstellen.

Wanneer de afvalstof wordt aangeleverd, zal er opnieuw een staal worden genomen. Dit staal wordt in het labo getoetst aan de acceptatiecriteria, de geldende veiligheidsmaatregelen en de van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer de aangeleverde afvalstof voldoet aan alle criteria, zal de losprocedure verder gaan.

Naast het analyseren van de aangeleverde afvalstoffen, voert het labo ook analyses uit op processtalen. Deze stalen zijn afkomstig van de diverse verwerkingsinstallaties en zijn bedoeld ter controle van het verwerkingsproces.

Op de verwerkte afvalstoffen, die de site verlaten, voert het labo analyses uit om na te gaan of deze voldoen aan de acceptatiecriteria van de externe verwerkingscentra.

Op emissiestalen worden tevens ook analyses uitgevoerd door het eigen labo om te toetsen aan de van toepassing zijnde wetgeving (bijvoorbeeld op emissiestalen van het te lozen effluent).