Recyclage van kwikafval.

Kwikverwerking en -recyclage

Voor de verwerking/recyclage van kwikafval zijn er verschillende verwerkingsmogelijkheden. Eén van de mogelijkheden is de recyclage van het kwik, zodat het terug gebruikt kan worden.

Een andere mogelijkheid is dat het kwikafval wordt gestabiliseerd, verpakt en op een bepaalde manier wordt opgeslagen in de zoutmijn.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.