Het lossen van schepen in de haven van Gent.

Havenontvangstinstallatie (MARPOL)

De havenontvangstinstallatie (HOI), centraal gelegen in de haven van Gent, is vergund voor het aanvaarden van scheepsafvalstoffen.

De afgifte van afval is geregeld in het CDNI-verdrag voor de binnenvaart en in de MARPOL-conventie voor de zeevaart. Zowel zeeschepen als binnenvaartschepen kunnen aanmeren aan onze eigen ontvangst/loskade.

De havenontvangstinstallatie omvat faciliteiten voor de ontvangst, opslag en behandeling van afvalstromen uit de scheepvaart zoals waswaters vermengd met (oliehoudende) ladingsrestanten. Daarnaast kunnen bedrijven uit o.a. de chemische nijverheid hun afvalstromen aanleveren via de waterweg.

De ophaling van de (scheeps)afvalstof kan ook gebeuren via bulktransport over de weg, zodat het schip zich niet moet verplaatsen (bijvoorbeeld na afgifte van lading).

Indien gewenst kan de cargoruimte van het schip ook gereinigd worden door de inzet van een professionele reinigingsploeg. Deze reinigingen/afgiftes dienen steeds vooraf aangemeld te worden met vermelding van de laatste lading. De waswaters van deze reiniging worden verwerkt in de eigen waterzuivering.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.