Netwerk voor verwerking van gevaarlijk afval.

Op- en overslag

Diverse afvalstoffen worden verwerkt en/of gerecycleerd bij 
de TWZ GROEP.

• Afvalwaters & percolaatwaters
• Vloeibare & vaste slibs
• Zuren & basen – Solventen & oliën
• Gevaarlijke afvalstoffen (spuitbussen, verf, vetten, …)
• Vernietiging onder toezicht
• Lege verpakkingen van gevaarlijke stoffen

Deze verscheidenheid aan afvalstoffen kan aangeleverd worden in kleinverpakking, vaten, IBC, tankwagens, treinwagons en schepen, van 1 kg tot een schip van 3000 ton, via de weg, spoor of over het water.
Naast de behandelingen in België, kunnen we ook nog beroep doen op het Europees netwerk van de groep voor bijvoorbeeld Hg-recyclage, smeerolierecyclage,…

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.