De TWZ GROEP heeft een uitgebreid assortiment aan containers en recipiënten ter beschikking voor de inzameling van afval. Voor een efficiënte inzameling vragen bepaalde afvalstromen nu éénmaal om specifieke recipiënten.

Afvalrecipiënten

Onze containers

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw afval. Daarvoor heeft de TWZ GROEP een hele vloot van containers en andere recipiënten ter beschikking. Vindt u niet wat u zoekt, neem even contact op.

uw afval

Hou uw afvalstromen steeds zo zuiver mogelijk. Hoe beter gesorteerd, hoe groter de waarde van uw afval. De verwerkingskosten van selectief opgehaald afval liggen immers veel lager, waardoor u flink wat uitspaart. Hieronder vindt u de meest voorkomende afvalstromen. Hebt u afval dat niet vermeld staat in de afvalwijzer? Neem even contact met ons op. Wellicht hebben wij ook voor die afvalstroom een oplossing.

Een greep uit ons containeraanbod

Download de volledige folder