Het inwendig reinigen van multiboxen en vaten.

Reiniging van multiboxen & vaten

Het inwendig en uitwendig reinigen van IBC’s en plastic vaten van 20 l tot 200 l, gebeurt in een automatische installatie met hoge druk en warm water. Aan-en verkoop, herstel en ontmanteling van IBC’s en plastic vaten wordt met de grootste zorg uitgevoerd.

De IBC’s en plastic vaten worden steeds gecontroleerd op lekdichtheid. Ophaling en levering is mogelijk met georganiseerd transport en specifieke opdrachten kunnen besproken worden (zoals closed loop).

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.