Het inwendig reinigen van tankwagens, tankcontainers, 
bulkwagens en spoorwagens.

Reiniging van tankwagens & treinwagons

Reinigingsbanen met volautomatische sturing zijn beschikbaar voor het inwendig reinigen van tankwagens, tankcontainers, bulkwagens en spoorwagens (de vestiging in Evergem is aangesloten op het spoornet).

Voeding en chemicaliën hebben aparte reinigingsbanen. De nadruk ligt hierbij op kwaliteit boven routine, met een aanvullende dienstverlening: klantenspecifieke reinigingsprocedures, opwarmen, drogen, desinfecteren, ATP-metingen en explosievrijkeuringen. De spoelwaters worden verwerkt in de eigen waterzuiveringsinstallatie. Dit garandeert een snelle opvang van restladingen. Na reiniging wordt een Europees reinigingsattest (ECD) afgeleverd.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.