Bij verschillende vestigingen wordt ook bioslib verwerkt, 
afkomstig van externe waterzuiveringen van verschillende 
sectoren en processen.

Slibbehandelingen

Het aangevoerde zuiveringsslib wordt gestockeerd in opslagtanks. Vanuit deze opslagtanks wordt het slib gepompt naar een mengtank waar flocculanten en coagulanten toegevoegd worden. Hierdoor wordt een goede vlokstructuur verkregen, waardoor een optimale ontwatering van het slib kan verkregen worden.

De ontwatering gebeurt via een kamerfilterpers of een centrifuge. Het filtraat wordt verder verwerkt in de biologische waterzuivering. Het ontwaterde slib wordt, afhankelijk van de herkomst en de samenstelling van het slib, verder verwerkt door verbranding met energierecuperatie en/of compostering.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.