Een tweede leven voor olie.

Olie-waterscheiding

Olie-watermengsels worden op thermische wijze behandeld zodat  enerzijds een waterfractie en anderzijds een oliefractie ontstaat met een laag watergehalte.

Deze oliefractie kan gerecycleerd of opnieuw ingezet worden ter vervanging van  fossiele brandstoffen.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.