Indampen van afvalwater.

Evapo – condensatie

Een van de toegepaste verwerkingstechnieken bij hoogbelaste afvalwater is de evapo-condensatie techniek. Door de inzet van een eigen WKK als energiebron kan de evaporatiefase op een milieubewuste manier uitgevoerd worden.

Het indampresidu kan dienen als alternatieve grondstof in de cementindustrie. Deze methode draagt bij tot de vrijwaring van natuurlijke rijkdommen.

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.

Contacteer ons