Om een éénduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken, heeft de Europese Commissie een lijst met afvalstoffen opgesteld, de EURAL genoemd.

Bepalen van eural-code

De afvalstoffen zijn gerangschikt, deels naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt, deels naar type afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code – EURAL code.

De afvalstoffen die als gevaarlijk worden beschouwd, zijn te herkennen aan een asterisk (*) achter de EURAL code.
De afvalstoffen die als niet – gevaarlijk worden beschouwd hebben geen toevoeging.

Om de juiste EURAL code te kunnen bepalen, heeft de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een Euralwizard gepubliceerd. Deze kan u terugvinden via onderstaande link.