Voorbehandeling voor het zuiveren van waterig afval.

Fysico-chemische scheiding

Een aantal afvalwaters worden rechtstreeks biologisch gezuiverd. Sommige afvalwaters vereisen echter een fysico-chemische voorbehandeling vooraleer ze aan het actief slibsysteem te voeden.

De fysicochemische verwerking verloopt batchgewijs of continu (d.m.v. een DAF, Dissolved Air Flotation) en bestaat uit volgende stappen:

1. De eerste stap is een mechanische voorafscheiding van grove bestanddelen met behulp van een (tril)zeef. De afgescheiden vaste delen worden opgevangen in een container.

2. Het gezeefde water wordt gestockeerd in opvangtanks voorzien van een menger waarin coagulatie plaatsvindt door toevoeging van coagulanten en ook een pH correctie uitgevoerd wordt.

3. De gevormde vlokken worden vervolgens afgescheiden via een filterpers of centrifuge. Het filtraat wordt verder verwerkt in de biologische waterzuivering. Het ontwaterde slib wordt verder verwerkt .

Afvalstromen die een fysico-chemische behandeling nodig hebben:

• Afvalwaters die omwille van hun samenstelling niet rechtstreeks biologisch kunnen behandeld worden en waarbij eerst de storende stoffen of parameters fysico-chemisch verwijderd moeten worden (metalen, fosfaten,…)

• Afvalresidu’s van vetvangputten

• Slibs die niet afkomstig zijn van een biologische waterzuivering zoals slibs van verfspuitcabines, latexslibs, verfslibs, productieresten,…

• Zuren, basen en spoelwaters die nog zwevende stoffen bevatten

Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van uw gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen.
Wij bieden u dan ook een brede waaier van activiteiten en diensten aan.
De TWZ GROEP is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & vloeibaar afval.