Ook voor vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen kan u bij de TWZ GROEP terecht. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen waarvoor de TWZ GROEP steeds een gepaste oplossing kan bieden.

Slops & washings van schepen

Wat is het?

Afvalwater kan afkomstig zijn van waterzuiveringsinstallaties, reinigingsactiviteiten van opslagtanks, cleaningswerken van spills,…

Wat gebeurt ermee?

Het afvalwater kan verwerkt worden via een fysico – chemische, biologische behandeling en/of een andere tertiaire behandeling zoals filtratie via actieve kool. Na de verschillende behandelingsprocessen kan het gezuiverde water, dat voldoet aan de van toepassing zijnde wetgeving, geloosd worden.