Ook voor vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen kan u bij de TWZ GROEP terecht. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen waarvoor de TWZ GROEP steeds een gepaste oplossing kan bieden.

Rioolslib

Wat is het?

Slib kan afkomstig zijn van drinkwaterproductie, reiniging van riolen, septische putten en vetvangers, van waterzuiveringsinstallaties,…

Wat gebeurt ermee?

Afhankelijk van de vervuilingsgraad van het slib zijn er diverse verwerkingsmogelijkheden.