Ook voor vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen kan u bij de TWZ GROEP terecht. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen waarvoor de TWZ GROEP steeds een gepaste oplossing kan bieden.

Ongebruikte, afgedankte chemicaliën

Wat is het?

Labo – afval bestaat uit overschotten, geanalyseerde monsters, onzuivere chemicaliën, …

Wat gebeurt ermee?

Het labo – afval wordt verwerkt in een daartoe voorziene verbrandingsoven waarbij de ontstane warmte wordt omgezet in energie. Deze energie wordt omgezet in electriciteit die kan gebruikt worden op het bedrijf of door de omliggende huishoudens.