Ook voor vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen kan u bij de TWZ GROEP terecht. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen waarvoor de TWZ GROEP steeds een gepaste oplossing kan bieden.

Olie sludges

Wat is het?

Oliehoudend afval kan bestaan uit oliefilters, met olie vervuilde doeken, niet – gedepollueerde schokdempers,…

Wat gebeurt ermee?

Het oliehoudend afval wordt behandeld zodat de olie van het overige afval kan gescheiden worden. De oliefractie wordt gerecycleerd. De overige afvalstoffen worden verder verwerkt zodat het metaal kan gerecupereerd worden en het residu kan ingezet worden als secundaire brandstof.