Ook voor vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen kan u bij de TWZ GROEP terecht. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen waarvoor de TWZ GROEP steeds een gepaste oplossing kan bieden.

Fosfaathoudend afvalwater

Wat is het?

Afvalwater kan afkomstig zijn van waterzuiveringsinstallaties, reinigingsactiviteiten van opslagtanks, cleaningswerken van spills,…

Wat gebeurt ermee?

Het afvalwater kan verwerkt worden via een fysico – chemische, biologische behandeling en/of een andere tertiaire behandeling zoals filtratie via actieve kool. Na de verschillende behandelingsprocessen kan het gezuiverde water, dat voldoet aan de van toepassing zijnde wetgeving, geloosd worden.